Iisalmen Autotilaus Oy

Maanrakennusta ja kuljetuspalvelua jo vuodesta 1962

Kivi- ja maa-ainesten käyttökohteet

Lajike Käyttötarkoitus

Täytehiekka

Rakennusten sisä- ja ulkotäyttö

Suodatinhiekka

Kaivantojen täyttö, viemärien yms. ympärystäyttö, teiden ja pihojen pohjalle eristys- ja suodatinkerrokset

 Hienokiviaines 0/2 ("Filleri")

Harkkojen ja tiilien muuraus,betonin runkoaine, laattojen asennus- ja hiekkalaatikkohiekka

Hiekoitushiekka 0/6

Liukkauden torjunta

Seulottu salaojasora 0/22 mm

Peltojen, teiden ja pihojen salaojitukset

Välppäsora 0/100 mm

Jakavat kerrokset

Soramurske 0/8 mm

Lattiat ym. ohuet valut, laattojen asennushiekka

Soramurske 0/16 mm

Teiden pintakerrokset

Soramurske 0/32 mm

Teiden ja pihojen kantavat ja pintakerrokset

Soramurske 0/56 mm

Jakavat ja kantavat kerrokset

Kivituhka 0/3 mm Pihojen pintakerrokset

Kivituhka 0/6 mm

Laattojen asennus, pihojen pintakerrokset

Kalliomurske 0/11 mm

Pihojen ja teiden pintakerrokset

Kalliomurske 0/16 mm

Teiden ja pihojen kantavat ja pihakerrokset

Kalliomurske 0/32 mm

Teiden ja pihojen kantavat kerrokset

Kalliomurske 0/56 mm

Jakavat ja kantavat kerrokset

Kalliomurske 0-125 mm

Jakavat kerrokset

Kalliosepeli 3/6 mm

Liukkaudentorjunta

Kalliosepeli 6/12 mm

Sokkelin vierustan verhoilu

Kalliosepeli 8/16 mm

Lattian alustäyttöön, kosteuden katkaisukerros

Kalliosepeli 16/32 mm

Nosturiratojen pohjat, kosteuden katkaisukerros, anturoiden alle

Singeli 25/40 mm

Sokkelin vierustan verhoilu

Verhoilukivi 50/150 mm

Sokkelin vierustan verhoilu, kiveykset ja luiskat

Pengermaa

Nurmikon alustan täyttö, mullan lisäaineeksi, täytemaaksi, lievästi routivaa

Seulottu multa

Nurmikot, istutuskuopat