Kivi- ja maa-ainesten käyttökohteet

Lajike Käyttötarkoitus
Täytehiekka Rakennusten sisä- ja ulkotäyttö
Suodatinhiekka Kaivantojen täyttöön, viemärien yms. ympärystäyttöön, teiden ja pihojen pohjalle eristys- ja suodatinkerroksiin
Seulottu salaojasora 0/22 mm Peltojen, katujen, teiden ja pihojen salaojitukseen
Välppäsora 0-100 mm Jakavat kerrokset
Muuraushiekka/hienokiviaines 0/2 Harkkojen ja tiilien muuraus, laattojen asennus- ja hiekkalaatikkohiekka
Filleri Laattojen asennus- ja hiekkalaatikkohiekka
Hiekoitushiekka 0/6 mm Liukkaudentorjunta
Kivituhka 0/3 mm Pihojen pintakerrokset
Kivituhka 0/6 mm Laattojen asennus, pihojen pintakerrokset
Soramurske 0/8 mm Lattiat ym. ohuet valut, laattojen asennushiekka
Soramurske 0/16 mm Teiden pintakerrokset
Soramurske 0/32 mm Teiden ja pihojen kantavat ja pintakerrokset
Soramurske 0/56 mm Jakavat ja kantavat kerrokset
Kalliomurske 0/11 mm Pihamaan ja teiden pintakerrokset
Kalliomurske 0/16 mm Teiden ja pihojen kantavat ja pihakerrokset
Kalliomurske 0/32 mm Teiden ja pihojen kantavat kerrokset
Kalliomurske 0/56 mm Jakavat ja kantavat kerrokset
Kalliomurske 0-125 mm Jakavat kerrokset
Sorasepeli 8/16 mm Pihojen pintakerrokset, salaojaputkien ympärille, kosteuden katkaisukerros
Kalliosepeli 3/6 mm Liukkaudentorjunta
Kalliosepeli 6/12 mm Sokkelin vierustan verhoilu
Kalliosepeli 8/16 mm Lattian alustäyttöön, kosteuden katkaisukerros
Kalliosepeli 16/32 mm Nosturiratojen pohjat, kosteuden katkaisukerros, anturoiden alle
Singeli 25/40 mm Sokkelin vierustan verhoilu
Verhoilukivi 50/150 mm Sokkelin vierustan verhoilu, kiveykset ja luiskat
Pengermaa Nurmikon alustan täyttö, mullan lisäaineeksi, täytemaaksi, lievästi routivaa
Seulottu multa Nurmikot, istutuskuopat

Suosittele meitä